Jak vybrat doménu

Praktické rady, které vám usnadní výběr domény

Výběr domény není věda. S námi to snadno zvládnete!

Proč věnovat pozornost výběru domény?

Díky správně vybrané doméně nebudete zbytečně přicházet o zákazníky, reklamní kampaně budou efektivnější nebo levnější, minimalizujete rizika spojená s vlastnictvím domény, a celkově vylepšíte Vaši pozici na trhu. Čas a úsilí, které vynaložíte na pečlivý výběr domény, se rozhodně vyplatí.

Všeobecná doporučení

Při výběru domény je důležité myslet na to, aby doména splňovala následující kritéria. Jaká by tedy Vaše nová doména měla být?

Krátká

Pamatujte, že čím kratší doména, tím větší šance, že si Vás člověk zapamatuje. Příliš dlouhá doména rovněž dává příležitost různým omylům, překlepům a nedorozuměním.

Unikátní

Unikátnost zajistí, že si Vás zákazník nesplete s někým, jehož stránky běží na podobné doméně. Jinými slovy dáte zákazníkovi přesnou, dominantní a nezaměnitelnou adresu, kde Vás najde. Dejme tomu, že poskytujete čištění interiérů. Pokud potenciální zákazník musí přemýšlet, jestli na Vašem billboardu viděl adresu levnecisteni.cz nebo nejlevnejsicisteni.cz, dostáváte se do situace, kdy o něj můžete přijít. TIP: Doména nemusí mít s oborem Vaší činnosti nic společného, dokonce se může jednat o smyšlené slovo. Unikátnost a nezaměnitelnost domény může být také zajištěna registrací více variant hlavní domény. Podrobnosti se dozvíte níže.

Srozumitelná

Pokud sdělujete Vaši doménu řečí (reklama v rádiu, rozhovor, telefon), měla by být pro posluchače zřetelně rozpoznatelná. Zde záleží i na cílové skupině. Pokud se Vaše podnikání zaměřuje na mladé lidi, není problémem použít v doméně např. angličtinu se zdvojenými samohláskami. TIP: Pozor na problematická písmena jako sz dt wv yi ck

Snadno zapamatovatelná

Pokud splníte výše uvedené body, výsledkem bude doména, kterou si člověk snadno zapamatuje, a spojí s Vaším byznysem.

Bez negativních externích vlivů

Co si představit pod tímto pojmem? Jedná se o působení vnějších vlivů, které mohou negativně ovlivnit doménu. V praxi to může znamenat, že ve Vaší doméně je použita cizí ochranná známka nebo obchodní firma. Proto je nutné provést ověření. Touto problematikou se na stránkách zabýváme podrobněji, proto pokračujte ve čtení.

Ověření nezávadnosti domény

U domény vždy ověřujte, jestli si ji nemůže nárokovat někdo jiný. Nákup domény, která obsahuje ochrannou známku (popř. obchodní firmu) je vysoce rizikový krok. Ochrannou známku můžete ověřit například v této Obchodní firmu můžete ověřit ve veřejném Pokud si nejste jistí, je nejlepší kontaktovat právníka.

Pozor na příliš konkrétní doménu

Myslete na budoucnost, a příliš se nesvazujte velice konkrétní doménou. Pokud na začátku svého působení na internetu zvolíte doménu TopLedničky.cz, v budoucnu to může působit komplikace při rozšiřování sortimentu. I s takovými problémy jsme se již v praxi setkali.

Často řešené otázky

Výběr domény je komplexní záležitost, proto je dobré při koupi zohlednit i následující rady, které reagují na často řešené otázky z praxe.

Koncovka

Pokud plánujete projekt či podnikání zaměřit na český trh, je nutností zvolit koncovku .cz. Když se Vám líbí jiná koncovka, můžete projekt postavit na ní, nicméně je nezbytné přikoupit i koncovku .cz, a tu následně přesměrovat, nebo na ní postavit podpůrné stránky. Jestliže se Vám líbí například doména s koncovkou .eu, ale koncovka .cz je již zabraná, tak nemá smysl webové stránky na takové doméně stavět, budete totiž přicházet o návštěvníky. Výjimkou jsou projekty, u kterých se neočekává offline propagace (billboardy, polepy, letáky) a tok návštěvníků bude proudit z vyhledávačů, odkazů nebo sociálních sítí. Zde můžete tato pravidla porušit. Pokud plánujete expandovat na zahraniční trhy, nebo nemáte ochrannou známku a bojíte se, že někdo bude na Vaší doméně s jinou koncovkou parazitovat, můžete si kromě domény s koncovkou .cz zaregistrovat i domény .com .eu apod. Co se týče nových koncovek typu .moda .auto .sport, jsme spíše skeptičtí.

Pomlčka

Webové stránky můžete vybudovat na doméně jak s pomlčkou, tak bez pomlčky. Platí zde podobné pravidlo jako u koncovek. Pokud zvolíte doménu s pomlčkou, pak je dobré vlastnit i doménu bez pomlčky (přesměrování, minisite). Jestliže chcete pomlčkovou variantu domény, jejíž obdoba bez pomlčky je již zabraná, jedná se o hrubou chybu. Obecně není nutné pořizovat si k doméně bez pomlčky i pomlčkovou variantu, pozitivní efekt takovéto kombinace je zanedbatelný (maximálně znesnadníme možné parazitování). Mezi výhody pomlčkové varianty patří hlavně čitelnost a srozumitelnost při offline marketingu (doména na billboardu se slovy oddělenými pomlčkou se lépe čte).

Tip:

Více variant domény

Někdy se stává, že se člověku líbí doména, která není až tak unikátní, ale i tak se dá ohodnotit jako kvalitní. Unikátnost je totiž narušena pouze tím, že existuje více podobných variant domény, kterou jsme si vyhlídli. Příklad: Pro internetový projekt, který srovnává parfémy, si vyhlédneme doménu TestParfemu.cz, nicméně existuje i téměř totožná doména TestyParfemu.cz. Rozdíl mezi doménami tedy bývá často způsoben například existencí jednotného a množného čísla (popřípadě jiným pádem podstatného jména, jinou předložkou,…), kdy se domény liší pouze jedním znakem. I tato drobná změna pak může způsobit problémy (můžete přijít o návštěvníky, vystavujete se riziku parazitování na Vaší doméně, apod.). Řešením je zaregistrovat si všechny varianty.
TIP: Vyzkoušejte do adresního řádku zadat adresu www.lepsidomena.cz (i když se tyto stránky jmenují lepsidomeny.cz). Co se stane? Je jedno, jakou variantu zadáte, vždy se totiž dostanete na stejnou stránku.

Ochranná známka

Uvažujete, že si zaregistrujete doménu, která v sobě nese ochrannou známku? Dbejte na zvýšenou opatrnost! Příklad: Chceme mít e-shop se značkovými šperky, tudíž celkem logicky zvolíme doménu, která bude obsahovat značku šperků (např. www.sperkynazevznacky.cz). Pokud si chcete zaregistrovat takovou doménu, nejprve si vyžádejte souhlas od dotčeného subjektu (často právní či obchodní oddělení společnosti vlastnící značku). Jestliže tento krok vynecháte, riskujete budoucí problémy, které mohou vést až k soudu a nucenému odebrání domény. Myslíte, že přeháníme? Bohužel ne. Máme nepříjemnou zkušenost s právníky jednoho nejmenovaného nápojového giganta. Znovu zde platí: Pokud si nejste jisti, kontaktujte právníka. Jeho honorář je minimální v porovnání s hrozícími následky při registraci „závadné“ domény.

SEO

Doména má podle více zdrojů na pozici ve vyhledávačích pouze zanedbatelný vliv. Není proto nutné, aby Vaše doména obsahovala klíčové slovo spojené s oborem činnosti (provozujeme opravnu ledniček v Brně – naše doména nutně nemusí znít OpravnaLednicekBrno.cz).

Pronájem domény

Pokud si zahráváte s myšlenkou, že svoje stránky spustíte na pronajaté doméně, musíme Vás před tímto krokem důrazně varovat. Byť jsou na trhu nádherné domény k pronájmu, případné neshody s majitelem Vás mohou připravit o roky budovaný byznys.

Expirované domény

Při výběru domény můžete svůj rozhled rozšířit i na expirované domény. Jedná se o domény, které sice nejsou volné, nicméně se brzy uvolní pro opětovnou registraci. Mnohdy tak lze získat zajímavé kousky. Expirované domény můžete sledovat například Jak funguje expirace domén, si můžete přečíst

Sekundární trh

Doménu pro Vaše webové stránky můžete pořídit i na sekundárním trhu. Jedná se o domény, které již někdo vlastní (nejsou volně dostupné), a je ochoten ji nabídnout k prodeji. V praxi se tyto domény prodávají prostřednictvím internetových aukcí či obyčejných inzerátů. Ve hře je také možnost oslovit majitele domény napřímo (i když doménu veřejně nenabízí). Kontakt na majitele .cz domény můžete získat ze služby Výše zmíněné aukce a inzeráty se nacházejí na více portálech. Pro představu uvádíme či Pamatujte, že se téměř vždy dá vymyslet hezká alternativní doména, která je volná. Nákup prémiové (jednoslovné apod.) domény ze sekundárního trhu tak lze doporučit spíše u celoplošných masových projektu s velkými ambicemi. Na druhou stranu lze na sekundárním trhu občas narazit na nádhernou doménu za cenu menší než 125kč. TIP:Historii domény si můžete ověřit + ranky

Výběr domény dle účelu použití

Podívejte se, jaká specifika se vyskytují u výběru domény pro různé účely.

Pro prezentaci společnosti

Internetové stránky prezentující společnost by měly běžet na doméně s názvem společnosti. Při zakládání společnosti je tedy dobré si ověřit, že doména se jménem naší společnosti je volná. Dalo by se říci, že dostupnost domény by měla být zohledněna při samotné volbě obchodní firmy. Pokud máte společnost, kterou se nesnažíte přímo zviditelnit, ale zaměřujete se přímo na projekt provozovaný touto společností, můžete vybrat libovolnou doménu (př. Společnost xxxx s.r.o. provozuje portál o hubnutí – portál nepostavím na doméně xxxx.cz, ale na doméně StihleTelicko.cz).

Pro prezentaci živnostníka

Při výběru domény pro živnostníka bývá velice oblíbenou volbou samotné příjmení podnikatele. Pokud máte četnější příjmení, můžete přidat jméno. Často využívanou možností bývá začlenění oboru podnikání, tudíž Vaše nová doména může mít podobu např. elektrokocab.cz (také je možno přidat iniciály – Petr Novák truhlář – PNtruhlar.cz). Výše uvedená fakta zde berte jako možnou inspiraci (nikoliv pravidlo či nutnost), využít totiž můžete i nějakého originálního názvu či slovního spojení, které popisuje Vaši činnost.

Pro eshop/internetovou službu/internetový projekt

Při výběru domény pro tyto projekty můžete popustit uzdu fantazii. Může jít o smyšlené slovo, slovní spojení, zapojit můžete anglický jazyk, zkrátka cokoliv co bude originální a nezaměnitelné. Není nutné, aby doména obsahovala slovo, které vystihuje samotný obor činnosti internetového projektu/eshopu. Snahu za každou cenu klíčové slovo do domény začlenit, lze dokonce někdy označit za chybu.

Pro microsite/podpůrné stránky

U podpůrných stránek, ať už jsou stvořené za jakýmkoliv účelem, je výběr domény méně důležitý, neboť se předpokládají především návštěvy z vyhledávačů, popř. jiných odkazů. V tomto případě je tedy celkem nepodstatné, že microsite postavíte na doméně servismotocyklu-brno.eu (rovněž zde nevadí použití méně oblíbených koncovek).

Jak vybrat doménu již víte. Přečtěte si také,

Jaký registrátor je vhodný k nákupu domény?

Máme dobře zmonitorovaný trh, a nejvíce nám vyhovuje Pokud již víte, jak vybrat doménu, můžete ji nakoupit právě u tohoto registrátora. Níže uvádíme stručný přehled toho, proč využíváme služby tohoto registrátora.

Nízká cena 125 Kč bez DPH (není to nejméně na trhu, doménu můžete koupit i za 100 Kč bez DPH, nicméně Wedos má oproti levnějším konkurentům výhody):

Přehledná a kvalitní administrace (vše nastavíte online, snadné přesměrování domén apod.)

Ochotná zákaznická podpora (výborný benefit)

Snadný převod domén při obchodování na sekundárním trhu (vše online, bez papírování)

Pokud zakoupíte doménu u Wedos.cz, můžete hostovat statické weby zdarma (vystačí na většinu webů)

Levný hosting (maximálně 363 Kč včetně DPH/rok/2 weby)

Neomezený počet webů na jednom webhostingu za 804 Kč včetně DPH/rok